dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

pediatra, alergolog, gastroenterolog dziecięcy

REJESTRACJA TELEFONICZNA: +48 609 400 783

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (rocznik 1987-1993).

Od początku swojej kariery zawodowej związana z II Kliniką Chorób Dzieci AMG. Już na studiach należała do Koła Naukowego. Od zawsze chciała zostać pediatrą. Od roku 1996 do dnia dzisiejszego jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Gdańsku, a obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Zasiadała w Senacie Uczelni kadencji 2012-2016.

Posiada dwa stopnie specjalizacji z pediatrii (1997r i 2000 r), jest też specjalistą w dziedzinie alergologii (od 2012r) oraz gastroenterologii dziecięcej (od 2017r).

W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2015 – doktota habilitowanego nauk medycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz The European Society for Paediatric Infectious Diseases, a także International Society of Pteridinology.

Jako pracownik dydaktyczny – uczy pediatrii studentów medycyny.

Jako pracownik naukowy – prowadzi badania, których wyniki publikuję w książkach i czasopismach naukowych oraz na kongresach i sympozjach.

Jako lekarz – stara się jak najlepiej diagnozować i leczyć swoich pacjentów. Uśmiech i szczere oczy dziecka są największą radością jej pracowitych dni.

Prywatnie: jest mamą trzech synów – najstarszy syn urodził się w 1999r, a młodsze bliźnięta w 2001r. Kocha podróżować.